oficiální stránky obce

Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek:
 

Personální obsazení MŠ

ředitelka – Iveta Karbanová

učitelka – Alena Válková

uklízečka – Marcela Krupičková

kuchařka – Lenka Maštálková

vedoucí školní jídelny – Dalibora Laryšová / vedoucí ŠJ ½ úvazek, pomocná síla ½ úvazek/

telefon MŠ– 493 576 214, mob.: 608 111 672

telefon ŠJ – 493 576 110 email – skolka.mladejov@gmail.com

Provozní doba: Po – Pá 6.00 – 15.30 hod.

Informace o nás

Mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace, zřizovatelem je Obec Mladějov Mateřská škola se nachází v klidné části obce v pěkném prostředí, obklopena zelení a krásně zařízenou zahradou. Máme zde hodně dětských herních prvků, které splňují všechny atesty potřebné pro vyžití předškolních dětí. MŠ je jednotřídní, heterogenní s kapacitou 24 dětí. Výchovně vzdělávací proces zajišťují dvě plně kvalifikované učitelky, provozní pracovníci zde pracují tři. Na oběd docházíme do blízké jídelny bývalé ZŠ, kde se připravují svačiny pro děti.

V posledních 5 letech v MŠ proběhlo mnoho rekonstrukcí черный чай

modernizace vnitřního vybavení MŠ a k rekonstrukce zahrady školy > tapetování a malování v patře budovy > položení podlahových krytin > byla zakoupena nová lehátka , lůžkoviny a povlečení do ložnice dětí > nové vstupní dveře > nábytek do herny > pořízení nové TV a PC pro děti > rekonstrukce umývárny a WC > zajištění bezpečnosti vstupu do MŠ formou ozdobného plůtku > nový plůtek pod terasou – prostor pro úklid hraček na školní zahradu > rekonstrukce, malování a nové osvětlení ve třídě MŠ Koncepce naší MŠ je zaměřena na rozvoj dětské osobnosti v přirozeném prostředí vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, zájmy a možnosti. Děti vedeme k samostatnosti, vzájemné toleranci a pomoci jeden druhému. Naším cílem je probouzet u dětí aktivní zájem o poznávání a objevování světa, ve kterém děti žijí a probouzet chuť se něčemu novému naučit, což využijí v dalším životě. Hlavní důraz klademe na zajištění pedagogického přístupu, kde péče, výchova a vzdělání vytváří jeden celek. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem – „Krok za krokem celým rokem“, který je volně přístupný na chodbě MŠ k nahlédnutí. Děti, rodiče i všichni zaměstnanci musí dodržovat Školní řád vydaný ředitelkou školy, který je volně přístupný na nástěnce MŠ. Zákonný zástupce je povinný omluvit dítě v jeho nepřítomnosti, odhlásit stravu a první den si může odnést oběd v jídlonosiči domů. Rodič nesmí vodit do MŠ dítě nemocné, v MŠ se nepodávají žádné léky. Při náhlém onemocnění dítěte je zákonný zástupce kontaktován telefonicky a je povinnen v co nejkratší době si dítě z MŠ vyzvednout.чай с чабрецом

Co dítě potřebuje do MŠ

> oblečení do třídy a na zahradu > náhradní prádlo, které je uložené v šatně – ponožky, spodní prádlo, triko… > bačkory /pantofle z bezpečnostních důvodů ne/ > pyžamko > pláštěnku všechny věci prosíme označit značkou dítěte

Placení

Úplata za předškolní vzdělávání v naší MŠ se platí 100,- Kč za kalendářní měsíc a platí ho všechny děti i předškoláci, kteří dávají úplatu MŠ darem. Úplata za předškolní vzdělávání a stravné se platí vždy do 5 dne v měsíci /úplata se platí dopředu, stravné zpětně podle odebraných obědů/, platí se u pí. Laryšové ve ŠJ hotově proti podpisu – 6, 00 – 14,30 hodin /platí se zde všechny akce dětí – plavání, divadla, fotografování apod./

Spolupracujeme

S místní organizací hasičů, Sokolem, knihovnou, klubem důchodců s MŠ Libošovice a MŠ Markvartice

 

Fotogalerie:

FOTOGALERIE 2017

 

čarodejnice 2017

 

Divadelní představení:

Mikulášská besídka:

Návštěva v knihovně

Oslavy dětí

Práce dětí

Vánoce 2016

Starší fotografie:

Hry v Mateřské škole:

Výlet do ZOO – 2016

Plavecký kurz – 2016

Loučení s předškoláky – 2016