oficiální stránky obce
Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek:
Pozvánky na budoucí akce

  Vážení přátelé

Jak jsme již oznámili návštěvníkům vlastivědných přednášek i čtenářům Zpravodaje Šrámkovy Sobotky, uspořádá Městské kulturní středisko a Městská knihovna Fráni Šrámka v Sobotce cyklus přednášek a besed Modrá krev Sobotecka. Inspirací nám byl úspěšný cyklus České televize.

Podařilo se nám předběžně zajistit 9 setkání, na nichž se postupně seznámíte se šlechtickými rody, jimž patřilo kostecké panství (Vartenberkové, Házmburkové, Lobkovicové, Valdštejn, Černínové, Netoličtí, Kinští dal Borgo atd.), s rody, které vlastnily majetky v okolí Sobotky jako součást svých větších panství (např. Schlikové), nebo s rody drobné šlechty, držící statky v okolních obcích (Gerstorfové, Hubrykové, Kelbichové, Koučové, Rašínové aj.). Nezapomeneme ani na šlechtice z řad soboteckých kněží (Šuma z Vlastislavi, Příchovský z Příchovic), z řad kosteckých úředníků (Hložek ze Žampachu, Bejšovec z Bejšova atd.) a z řad novodobé šlechty z vojenských, úřednických a vědeckých kruhů (Sokol z Jalodolu, Ježek z Pravomilu, rytíř František Josef Gerstner aj.). Zájemci se dozvědí i zajímavosti ze šlechtické heraldiky, rodopisu atd. Některé přednášky budou doprovázeny promítanou obrazovou dokumentací.

Předběžný program cyklu:

  1. 9. 2017      Vartenberkové          Mgr. Jiří Sajbt
  2. 10.  2017  Háznburkové            Mgr. Ondřej Vodička
  3. 11. 2017   Lobkovicové               doc. Marie Ryantová
  4. 12. 2017      Albrecht z Valdštejna           doc. Zdeněk Hojda
  5. 1. 2018      Černínové          Mgr. Eva Chodějovská
  6. 2. 2018       Šlikové           Mgr. Lucie Rychnová
  7. 3. 2018       Netoličtí a Kinští   prof. Jan Županič
  8. 4. 2018       drobná šlechta Sobotecka  JUDr. Marek Starý
  9. 5. 2018   šlechtická heraldika, závěr cyklu, odměna stálým návštěvníkům

 

Přednášet budou přední odborníci z vysokých škol, z Akademie věd České republiky i z našeho regionu,

Pokračování