oficiální stránky obce

Mapový portál – Mladějov
Obecní úřad

Obecní úřad

Odlehčovací služby dostupné komunitě

Cílem projektu je prostřednictvím provozu odlehčovací služby poskytnout příjemcům podpory, kteří laicky pečují o člena rodiny případně jinou osobu se zdravotním postižením.
Projekt je určen pro pečující osoby z lokality MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Více informací v odkazu níže.

Odlehčovací služba dostupné komunitě

 

Hromadné očkování psů

Dne 24.4.2021 (sobota)

  • Mladějov u obecního úřadu 9:00-9:30
  • Roveň na návsi 9:40-9:55
  • Střeleč pod kapličkou 10:05- 10:15
  • (Další lokace po telefonické dohodě možné)*

*časy  jsou orientační dle množství pacientů

Vzteklina na 3 roky: 180Kč

Psí nemoci: 280Kč

Obojí : 320Kč

Aplikace mikročipu s registrací: 500Kč

Očkovací průkaz: 20Kč

Odčervovací tableta na 10Kg: 30Kč

Po telefonické domluvě mohu přivézt co potřebujete

 

Veterina Alciellë

MVDr. Lenka Čepková

Náměstí Svobody 16, Jičín

Tel: 792 400 078

Vážení občané, 

dovolujeme si Vás informovat o tom, že Rada Královéhradeckého kraje schválila na svém
jednání 18. 1. 2021 vyhlášení dodatečné výzvy na kotlíkové dotace č. 21OPK01. Text výzvy,
ve které občané najdou veškeré informace a podmínky pro podání žádosti, bude zveřejněn
od 20.1. 2021 na úřední desce kraje nebo na následujícím odkazu:
http://www.krkralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189
Registrace pořadových čísel pro podání žádosti proběhne 24. 2. 2021 od 10 do 13 hodin
prostřednictvím Dotačního portálu Královéhradeckého kraje.
Kapacita této výzvy je 500 pořadových míst. Jedná se o doplnění zásobníku projektů, jehož
první část byla vytvořena ve výzvě 20OPK01 v loňském roce na podzim. Kraj mezi žadatele
tentokrát rozdělí cca 11,5 milionu korun.
Dotace bude opět sloužit na výměnu kotlů s ručním přikládáním první a druhé emisní třídy za
kotel na biomasu (ruční i automat), plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Podporu
není možné získat na výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním, stávajícího
plynového kotle nebo lokálních topidel, jako jsou krbová nebo akumulační kamna.
Stejně jako v předchozích kolech kotlíkových dotací mohou o finanční podporu žádat lidé, kteří
si chystají pořídit, nebo si již pořídili nový zdroj vytápění a splňují podmínky pro poskytnutí
dotace.
Pracovníci „kotlíkových dotací“ jsou k dispozici pro telefonické konzultace každý den – viz
kontakty níže:
Bc. Iveta Lásková, tel: 495 817 283, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@krkralovehradecky.
cz
Ing. Luboš Pechánek, tel: 495 817 176, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@krkralovehradecky.
cz
Ing. Lenka Rychterová, tel: 495 817 237, mobil: 725 948 529, e-mail: lrychterova@krkralovehradecky.
cz
2
Jana Trojanová, tel: 495 817 282, mobil: 702 196 324, e-mail: jtrojanova@krkralovehradecky.
cz
Ing. Martina Pavlistová, tel.: 495 817 157, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@krkralovehradecky.
cz
Alena Zachariášová, tel: 495 817 381, mobil: 724 326 435, e-mail: azachariasova@krkralovehradecky.
cz

Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Upozorňujeme občany na povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, u kterých došlo ke změně, a to do 31. ledna 2021. Například se změnila výměra, čísla parcel, obvod staveb a podobně. V katastrálním území Roveň došlo v loňském roce k zápisu komplexních pozemkových úprav. Všichni vlastníci pozemků, u kterých proběhly komplexní pozemkové úpravy, jsou povinni podat daňové přiznání.

 

Informace k platbě poplatku za komunální
odpad a psa

Ceník poplatku za komunální odpad
děti mladší 6 let osvobozeny
děti 6 – 15 let….250,-
dospělý…. 550,-
* rekreační objekt….550,-
každý další člen žijící v domácnosti ….350,-

(*stavba určená k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek činí 550,- Kč za nemovitost nebo byt.)

Splatnost ročního poplatku je jednorázová
do 30. 4. 2021 na OÚ Mladějov.

Ceník poplatku za psa
– za jednoho psa 50 Kč
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 80 Kč.
Splatnost poplatku je do konce května 2021.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti nebo kartou
na Obecním úřadě v Mladějově nebo
převodem na účet č. 4525541/0100.

  • Variabilní symbol pro poplatek za komunální odpad
    uveďte prosím sestavením 1340 0 000 21,
  • 0 značí poplatek za komunální odpad
    1 značí poplatek za psa

namísto další 0 se uvádí část obce, tedy:
1 Mladějov
2 Roveň
3 Hubojedy
4 Střeleč
5 Pařízek
6 Loveč
7 Kozlov
8 Bacov

dále místo 000 uveďte číslo popisné domu
poslední číslo 21 značí rok 2021.

 

Příklad variabilního symbolu za platbu komunálního
odpadu:
č.p. 45 v obci Mladějov 
1340 1 045 21

první 0 značí poplatek za komunální odpad

1 znamená obec Mladějov

045 znamená číslo popisné

21 značí rok 

 

Kompenzační pomůcky – pomocník v domácím prostředí

 

Léčit se, rehabilitovat v domácím prostředí, mít kolem sebe rodinu je velmi důležité pro zlepšení zdravotního a psychického stavu seniorů, lidí po úrazu nebo lidí se zdravotním postižením.

 

Polohovací elektrické postele, invalidní vozíky, chodítka, motomedy, schodolezy, zvedáky, koupelnové programy a veškeré další druhy kompenzačních pomůcek lze zapůjčit v rozsáhle půjčovně v Nové Pace. Život bez bariér, z. ú tyto pomůcky nabízí, zároveň může zajistit svoz i odvoz vlastní dopravou přímo do místa bydliště zájemce.

 

Půjčovna v Nové Pace je v provozu již 15 let, má k dispozici více než 190 různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek. Výhodou je možnost profesionálního poradenství všem, kteří mají o pomůcku zájem. To znamená, že koordinátor půjčovny vybere spolu se zájemcem vhodnou kompenzační pomůcku, zaškolí, jak ji používat, zajistí případný odvoz do místa bydliště včetně montáže či demontáže při odvozu. Novinkou pro rok 2021 jsou i tzv. balíčky, které obsahují základní pomůcky při péči, kterými jsou pleny různých velikostí, ochranné pomůcky a další hygienické vybavení. Mnohdy z hospitalizace je propuštěn pacient do domácí péče a rodina, než si zakoupí potřebné vlastní vybavení ocení mít tento balíček k dispozici.

Půjčovna se nachází v Královéhradeckém kraji, v Nové Pace, Opolského 165 v areálu bývalého kláštera. Pomůcky lze zapůjčit do všech míst v ČR. Na www.zbb.cz jsou aktualizovány informace týkající se půjčovny.  K dispozici jsou téměř všechny pomůcky i drobnosti, které zajistí mobilitu, soběstačnost, komfort pro všechny, kteří musí trávit na lůžku většinu dne. Ceník zápůjček je zveřejněn na našich webových stránkách včetně kontaktu na koordinátora půjčovny. V současné době je velmi důležité zajistit těm o které pečujeme v domácnosti ty nejlepší podmínky. To je základ pro psychickou pohodu a zlepšení zdravotního stavu.

Na tuto službu navazuje bezplatná služba sociálního poradenství. Pracovníci mohou poskytnout důležité informace v oblasti, jak a kde vybavit příspěvky pro osoby se zdravotním postižením. K dispozici je i nová brožura pod názvem „Rady pro začátečníky“. Informace se týkají vybavení příspěvků na péči, invalidní důchod, příspěvek na mobilitu, průkaz ZTP, získání finančních příspěvků na zajištění pomůcek, úpravu bezbariérovosti v domácnosti a mnohé další rady. Mnozí tento publikační materiál ocení a rychleji se mohou orientovat. Někteří potřebují pomoc s vybavením poukazu na získání vlastní kompenzační pomůcky, jiní potřebují poradit, jak konkrétně zajistit bezbariérový přístup do domu nebo jak upravit domácnost pro člena rodiny, který se pohybuje na invalidním vozíku. Díky dlouholetým zkušenostem umíme tyto drahocenné rady předat.


Počasí

předpověď pro obec
Mladějov
Počasí
Dnes má svátek: